Team – Apotheek De Mare – Alkmaar

Team

Apotheekteam
Aotheker (Mevr. S.R. Jadnanansing, BIG-nummer: 49061943917)
coördinerend apothekersassistent
apothekersassistenten
bezorgers
schoonmaker

Wij werken volgens strikte richtlijnen en controleren elkaars werk voortdurend. Leuk, maar ook verant­woordelijk werk. Het gaat immers om uw medicijnen en uw gezondheid.